Rut-avdraget gynnar företagen som erbjuder läxhjälp

Jag skrev för snart en vecka sedan om att läxhjälp blir allt mer populärt och varför läxhjälp kan vara en bra väg att gå om ens barn har svårigheter skolan. Man ger sitt barn en ärlig chans att komma ikapp sina klasskamrater och i vissa fall även gå förbi. Detta förbättrar självförtroendet och motivationen för ämnet i fortsättningen vilket i sig är grunden för att barnet ska fortsätta ligga i framkant inom ämnet.

Det är ett väldigt intressant ämne för som förälder vill du ge dina barn de bästa förutsättningarna som finns. Om skolan inte kan tillhandahålla den hjälp som behövs för att ens eget barn ska ligga i samma nivå som övriga så faller det på föräldern att agera, antingen genom att hjälpa barnet själv eller ta in professionell hjälp.

Att man kommer efter handlar sällan om att barnet har jätte svårt att lära sig ett specifikt ämne, utan ligger snarare i att den av någon anledning hamnade efter från början, vilket fick eleven att känna sig dålig. Där är sedan grunden lagd för att under hela skolgången känna att ämnet är svårt och att man inte kan. Det är skolans ansvar att lösa detta och att företagen inom läxhjälp blivit så stora visar bara på att skolverket och politikerna inte gör sitt jobb.

boom-för-läxhjälp-svdRut-avdraget är givetvis också gynnsamt då det faktiskt blir billigare att köpa dessa tjänster till sitt barn, men tur är väl det! Skolverket gick under 2013 ut och markerade att de är oroliga för att det växer fram stora resultatskillnader mellan eleverna.

Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström sa till exempel ”Det visar hur viktigt det är att se till att de elever vars föräldrar inte väljer aktivt också klarar målen. De som gynnas av rut-avdraget för läxhjälp är ju de elever vars föräldrar aktivt väljer att köpa läxhjälp.”.

Men skolans roll är att se till att alla elever når målen och målen flyttar sig inte bara för att vissa elever får aktiv läxhjälp, så kritiken är felriktad. Kritiken borde riktas mot varför skolan inte kan se till så att inga elever behöver aktiv läxhjälp. För det är väldigt få föräldrar som vill betala om det inte behövs.