Rut-avdraget gynnar företagen som erbjuder läxhjälp

Jag skrev för snart en vecka sedan om att läxhjälp blir allt mer populärt och varför läxhjälp kan vara en bra väg att gå om ens barn har svårigheter skolan. Man ger sitt barn en ärlig chans att komma ikapp sina klasskamrater och i vissa fall även gå förbi. Detta förbättrar självförtroendet och motivationen för ämnet i fortsättningen vilket i sig är grunden för att barnet ska fortsätta ligga i framkant inom ämnet.

Det är ett väldigt intressant ämne för som förälder vill du ge dina barn de bästa förutsättningarna som finns. Om skolan inte kan tillhandahålla den hjälp som behövs för att ens eget barn ska ligga i samma nivå som övriga så faller det på föräldern att agera, antingen genom att hjälpa barnet själv eller ta in professionell hjälp.

Att man kommer efter handlar sällan om att barnet har jätte svårt att lära sig ett specifikt ämne, utan ligger snarare i att den av någon anledning hamnade efter från början, vilket fick eleven att känna sig dålig. Där är sedan grunden lagd för att under hela skolgången känna att ämnet är svårt och att man inte kan. Det är skolans ansvar att lösa detta och att företagen inom läxhjälp blivit så stora visar bara på att skolverket och politikerna inte gör sitt jobb.

boom-för-läxhjälp-svdRut-avdraget är givetvis också gynnsamt då det faktiskt blir billigare att köpa dessa tjänster till sitt barn, men tur är väl det! Skolverket gick under 2013 ut och markerade att de är oroliga för att det växer fram stora resultatskillnader mellan eleverna.

Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström sa till exempel ”Det visar hur viktigt det är att se till att de elever vars föräldrar inte väljer aktivt också klarar målen. De som gynnas av rut-avdraget för läxhjälp är ju de elever vars föräldrar aktivt väljer att köpa läxhjälp.”.

Men skolans roll är att se till att alla elever når målen och målen flyttar sig inte bara för att vissa elever får aktiv läxhjälp, så kritiken är felriktad. Kritiken borde riktas mot varför skolan inte kan se till så att inga elever behöver aktiv läxhjälp. För det är väldigt få föräldrar som vill betala om det inte behövs.

Vikten av motiverande samtal

Livet är fullt av utmaningar och problem, en del lätta och en del svårare. Ibland kan det dock bli extra jobbigt och man behöver påminnas om var man är och var man ska – ett motiverande samtal kan hjälpa med just det.

torkild sköld
Torkild Sköld

Jag har mer och mer blivit intresserad av personligt ledarskap, hur jag leder mig själv. Jag var på en föreläsning om just personligt ledarskap av Torkild Sköld där han sa att man måste börja med att hjälpa sig själv innan man kan hjälpa någon annan.

Jag tror att skillnaden mellan att leda sig själv och andra inte är speciellt stor, men att lyckas med sig själv är första steget att ta innan man på allvar kan hålla ett motiverande samtal och hjälpa andra.

De tankar som snurrar i huvudet påverkar en enormt mycket och även om jag vet hur jag ska ta mig i mål rent praktiskt så är det inte säkert att jag gör det. Orsakerna kan givetvis vara många men av någon anledning har jag kanske slutat tro på mig själv. Kanske har tidigare misslyckanden av mig fått mig att se mig själv som ett misslyckande. När jag hörde Torkild berätta om detta kändes det nästan som en fullträff. Att jag inte lyckats skilja på vem jag är och vad jag gjort.

Thomas Edison är ett klassiskt exempel på hur man bör se på det. Innan han hade uppfunnit glödlampan och försökt väldigt många gånger var han ändå övertygad om att han inte hade misslyckats. Han sa ”Jag har inte misslyckats. Jag har hittat 10 000 sätt det inte fungerar på”. Precis så ska man se ett ”misslyckande” som ett avslutat kapitel som gjort en visare.

Nu har jag spårat iväg från det huvudsakliga ämnet motiverande samtal som är till för att hjälpa andra och inte sig själv. Genom att förstå personens tankesätt, problem och hur denne tidigare har försökt kan man hjälpa personen och få denne motiverad igen. Att veta var man är, vad man vill uppnå och vad man kan göra är väsenligt för att väcka motivationen.

Att kunna föra ett motiverande samtal är inte lätt och det finns utbildningar i detta som vanligtvis förkortas MI för den engelska termen Motivational Interviewing och klassas som en terapiform. Unga KRIS är en organisation som jobbar med ungdomar som framförallt haft problem med droger eller brottslighet. De valde en MI utbildning från VAL-BO Utbildning som de skräddarsydde för sitt ändamål. Om du jobbar inom kriminalvården eller socialtjänsten och behöver uppgradera dina (eller kanske hela arbetsplatsens) kunskaper så bör du absolut ta en titt på deras hemsida och se om de har någon utbildning som passar er.

Unga KRIS skriver som slogan på sin sida ”Frihet är att ta ansvar för sitt eget liv!” och med Motiverande Samtal kan du hjälpa andra som kört fast i livet.